KADRA

Anita Kurdziel Historia Muzyki Rozrywkowej

Anita Kurdziel - Historia Muzyki Rozrywkowej

 

  • W 2014 roku ukończyła muzykologiczne studia I st. i obroniła pracę licencjacką pt. "U źródeł polskiej muzyki elektroakustycznej. Muzyka Włodzimierza Kotońskiego do miniatur eksperymentalnych" pod kierunkiem dr Katarzyny Naliwajek-Mazurek.

  • Studentka studiów II stopnia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego,

  • Zakres jej zainteresowań obejmuje historię muzyki powszechnej i polskiej XX w., muzykę współczesną, muzykę popularną, muzykę filmową, muzykę elektroniczną oraz konteksty społeczne i kulturowe w badaniu zjawisk muzycznych.

  • Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Artura Malawskiego w Przemyślu w klasie skrzypiec.

  • Jedną z jej ambicji dzielenie się zamiłowaniem do wiedzy o muzyce, a prowadzenie zajęć z historii muzyki rozrywkowej w autorskiej szkole muzycznej jest krokiem do spełnienia tej ambicji.

  • Pracuje nad własnym podręcznikiem dla dzieci i młodzieży z zakresu Histrorii Muzyki rozrywkowej